Samarbeidsutvikling

Du må være best i dag for å bli best i morgen

Om Oss

Vi mener at den beste måten å styrke tjenestekvalitet og øke konkurransekraften er ved hjelp av Lean filosofien. Våre konsulenter og bedriftsrådgiver støtter forbedringsarbeidet med tydelig ledelsesforankring. Samarbeidsutvikling sine kurs og konferanser vil hjelpe dere til å gjøre dette ved å øke eierskap og stolthet til egne oppgaver og virksomhetens resultater. TPM-Lean brukernettverket tilbyr aktiviteter og tilrettelegger for å dele erfaringer og holder inspirasjonen oppe. Vi er her for å hjelpe deg og din virksomhet til å bli LEAN.

Kommende Aktiviteter

16.04 – Forbedringslederskolen Videregående 2

24.04 – TPM-Vedlikehold Konferanse

23.05 – Forbedringslederskolen Sommer 2018

30.05 – Gult Belte Sertisfering Bergen

06.09 – Årets Lean Konferanse Stavanger