Samarbeidsutvikling

Du må være best i dag for å bli best i morgen

Mekanisk & Metall

Case Study – Mekanisk & Metall Les mer

Metall

Problemstilling

Drift av avdelingen er preget av stadig omrokkering av jobber, svak planlegging og brannslukkingsledelse. Ut fra dette svak produktivitet i forhold hva som er mulig å oppnå. Mange store havarier. Mye tapt tid i unødvendige omstillinger, rigging og logistikkrelaterte utfordringer. Ved måling omkring produktivitet kom det frem at kun 70-90% av fakturerbare arbeidstimer ble betalt av kunde.

 

Tiltak

Gjennomførte analyse for å kartlegge største tapskilder samt avklare tiltak og prioritering. Det ble gjennomført oppstart med 5S i hele avdelingen.

Etablererte 24 timers målstyringsfunksjon på avdelingsnivå hvor det daglig blir målt på solgte timer relatert til plan med målsetting å øke produktiviteten. Måles på daglige problemstillinger. Oppstart standardiseringsprosjekt (Best praksis), samt standardiserte forebyggende vedlikeholds aktiviteter. Etablerte forbedringsgrupper for å ivareta de mest vitale og kritiske forbedringsområder.

Resultater

Betydelig bedring i produktiviteten. I tillegg kjøres maskiner ved behov ubemannet om kveld/natt/helg. Dette har gitt seg uttrykk i mulighet til økt omsetning med samme antall medarbeidere. Langt bedre og mer proaktiv planlegging, og bedre eierforhold og motivasjon i teamet. Vrak er kraftig redusert, samtidig med kraftig bedring av kvaliteten. Unødvendige omstillinger unngås i stor grad.