Samarbeidsutvikling

Du må være best i dag for å bli best i morgen

Offshore

Norge er en Offshore-nasjon, og besitter verdensledende ekspertise og teknologi. Bransjen er i vekst, og konkurransen er stor. Dette setter ekstra store krav til kvalitet, kompetanse og effektivitet. Mangelen og kampen om de beste medarbeiderne er meget hard. Prisene og tilbudet i markedet er volatil og til dels uforutsigbart, kombinert med offentlige reguleringer og miljøkrav, gjør bransjen både sårbar og komplisert. Det er økte krav til kostnadseffektivitet samtidig med et konstant investeringsbehov i den nyeste teknologi. Vår erfaring, etter mange oppdrag i denne sektoren, er at Lean bidrar til å heve kvaliteten, øke volumene, skape stabilitet og metodikken tiltrekker de beste menneskene.

Vi har bistått mange titalls virksomheter som opererer i Offshoresektoren. Be om referanse.

Case Study 1 – Offshore Les mer

Problemstilling

Noe av det som ble avdekket var for lang ledetide og for kostbare prosesser på vedlikehold av tyngre tool. Svak daglig styring. Ustrukturert og lite standardisert arbeidsmåte. Det var en kompleks organisasjon med utydelige måltall omkring kritiske leveranser. For lav kompetanse og mye rullering av medarbeiderstab på kritisk vedlikehold. Svak struktur og utfordringer knyttet til logistikk av kritiske deler. Manglede oppdaterte standarder og tegninger omkring utførelse av ulike oppgaver.

Tiltak

Gjennomførte analyse for å kartlegge største tapskilder samt avklare tiltak og prioritering. Etablererte felles 24 timers målstyringsfunksjon på  avdelingsnivå i bedriften. Utviklet synlig KPI-utvikling ned på dagnivå slik at leveringspresisjon, ledetid, feilrate og forbedringer i denne ble synlig. Etablerte forbedringsgrupper på de mest vitale og kritiske forbedringsområder i «flytprosessen». Kritiske hoved KPI på leveransepresisjon og ledetid på de tyngste tool. Ble enig om kritiske standardiseringsprosjekter –ikke minst hvor mye av ordrehelhet som skulle være standard og hva som skulle være virkelig skreddersøm. Innføre 5 S og standardering av kritiske prosesser, rutiner og prosedyrer i hele bedriften, da med forankring i brukerne behov og involvering av de som er nær arbeidsprosessene.

Resultat

Ledetid for kritisk tool ble over halvert, og med en fordobling av inntjeningen for virksomheten totalt. Bedre faktureringsgrad på tilleggsarbeid. Virksomheten fremstår i dag med meget høy profil og med sterkt samarbeid med hovedkunde innen olje og gass. Attraktivitet relatert til kunder og medarbeidere er vesentlig forbedret.

Case Study 2 – Offshore – Engineering Les mer

Problemstilling

Største problemstilling var knyttet til Engeneering og prosjektgjennomføring. Lav grad av standardisering gjennom hele verdikjeden. Manglende standardisert erfaring fra tidligere prosjekter. Noe som medførte omfattende bruk av overtid og hastverk i siste deg av prosjektet. Lite formalisert nøkkelkunnskap og press på lønnsomheten. Det var mye leting og venting, samt forsinkelser på deler. Stadig nye revisjoner på tegninger og omarbeid.  Design frozen ble sjelden gjennomført skikkelig. Dette medførte at kunden kunne gjøre endringer langt ut i prosjektet, med påfølgende usikkerhet omkring om tilleggsarbeidet skulle faktureres eller ikke.

 

Tiltak

Innføring av 5 S i verkstedsområdene. Innføring av daglig målstyring og daglige stående 24 timersmøter. Innføring av kritiske forbedringstiltak deriblant standardisering i sammenstilling og innen Engeneering og innkjøp. Restrukturering av den totale møtestruktur. I tillegg til en rekke strategiske tilpasninger og justeringer.

 

Resultater

70% spart tid innen sammenstilling. Doblet produktivitet innen Engeneering. Betydelig bedre leveringspresisjon. Sterk økning av bunnlinje. Vesentlig forbedret når det gjelder orden og system, produktivitet og individuelt eierskap. Bedriften har i de senere år vært forbilde for et betydelig antall offshorerettede virksomheter som har hentet sin inspirasjon til egen Lean utvikling her. Likeledes forbedret kraftig sin medarbeiderattraktivitet.

Utvalg kundenavn – Offshore Les mer

ABB

Aker Solution

Swire Oilfield

Wartsila

Oceaneering

K-Lund Offshore

Advantec

Apply Leirvik

Med flere – be om referanse innenfor ditt forretningsområde.