Samarbeidsutvikling

Du må være best i dag for å bli best i morgen

Prosessindustri

Case Study – Prosessindustri Les mer

Støperi

Problemstilling

Virksomheten slet med lav lønnsomhet og motivasjon blant medarbeiderne. OEE lå på ned mot 50%. Fabrikken ble vurdert nedlagt og beslutningen var nært forestående. Store samarbeidsproblemer mellom ledelse og medarbeidere. Manglende rutiner på orden og system, mye vrak og svak produktivitet.

 

Tiltak

Prosessen gikk over 4-5 år før verdensklasse ble oppnådd, men resultatene ble allikevel raskt bedret. Innført 5 trinns 5 S i bunn. I løpet av 1-2 år ble meget god 5 S oppnådd. Sterk analyse for å kartlegge potensialet. involvering av alle medarbeidere og sterkt fokus på teamutvikling, ledelse, kultur og det å involvere alle.

Myer Briggs Type indicator ble tatt i bruk som teamverktøy i alle team. Daglig målstyring ble etter hvert etablert med kontinuerlige målinger av største tap siste døgn og akkumulert. Gjengangere ble kartlagt og korrigert. Det ble jobbet sterkt omkring forsterkning av alle skiftmøter gjennom stafettpinneoverleveringer. 7 trinns operatørvedlikehold ble gjennomført i alle skift/team.

Spesialistvedlikehold ble innført. Dermed ble vedlikeholdsavdelingen sin rolle endret fra mye hasteoppdrag til en støttende og coachende rolle mot operatørstyrken. Med et langsiktig utviklingsfokus på oppgaver relatert til stabilitet og levetidkostnader relatert til utstyret.

Standardisert arbeidssett ble innført. SMED verktøyet ble benyttet mye for å få ned omstillingstid. Alle team ble teamorganisert med tydelige roller (hoved og biroller). TPM rollene ble organisert så vel på ledende plan som vis a vis hvert team. Støttende ledelse ble innført. Intern leverandør til kundefokus ble innført.

Resultater

Forbløffende resultater ble oppnådd. Sykefraværet (6 skift) sank ned må 2-3 % total. OEE løftet seg til mellom 93-97%.  Bedriften ble etter hvert helt klart blant vedens beste støperi i sitt slag.

Lav grad av ’brannslukking’. Sterkt eierskap hos operatører og ledelse, med høy standard på HMS. Forbedringstakt på flere titalls forbedringer pr. mann/år. Bedriften ble et utstillingsvindu i sitt slag.