Samarbeidsutvikling

Du må være best i dag for å bli best i morgen

Eksterne nyheter

Published: 08. August, 2017

Etter to tøffe år peker pila oppover Malm Orstad har vært en hardt prøvet industribedrift de siste par årene. Nytt marked og lean driftsstrategi har gitt resultater. Read more

Published: 18. April, 2017

Forbedringsprosessen - Hvor er vi og hvor skal vi? En viktig del av forbedringsprosessen er å se arbeidet som utføres i en større sammenheng. Det er viktig å få et overblikk over situasjonen vi er i og stille spørsmålene: Hva er status pr i dag? Hvor ønsker vi å være om et år, to år, tre år? Read more

Published: 17. March, 2017

Jippi. Stord får massevis av jobb framover. Det kommer til å gagne både Sunnhordland og Haugalandet Read more

Dobbelt så gode på røyr

Published: 09. February, 2017

Det nyttar ikkje berre å vere størst og åleine i oljebransjen lenger, du må vere best og du må spele på lag. Då kan du doble røyrhandteringa. Read more

Felleskjøpet: Med mat i tankene.

Published: 17. November, 2016

Felles kjøpet har arbeidet med Lean i 10 år og har hittil spart 150 millioner kroner på denne satsingen. Administrerende direktør Ola Bekken mener at alle virksomheter kan ha nytte av å bruke Lean- verktøy i sine forbedringsprosesser. Read more

K.Lund Offshore løft fusjonerer med OTIC og FOURS

Published: 16. December, 2015

OTIC AS, K. LUND Offshore Løft AS og Fours AS slår seg sammen og samler sine virksomheter i nyetablerte Kolos. Hvert selskap har høy kompetanse innen sine kjerneområder og har en komplementær produktportefølje. Read more

Apply Sørco: – Inntil 150 nyansettelser i Stavanger

Published: 16. December, 2015

Apply Sørco has secured new frame agreement for Maintenance, Replacements and Modifications (M&M) from Statoil worth approximately NOK 4 billion over the next six years. The contracts secure activity and visibility for the company and its employees. The contracts include a main supplier agreement, replacing the current M&M agreement, and a competition-agreement related to modification projects Statoil chooses to offer for competitive bidding outside the main M&M contract. Read more

Bærland skole jobber med Lean

Published: 11. October, 2015

A Norwegian primary school is experimenting with the use of lean management principles to improve both learning and teaching Read more

Så hardt er olje bransjen rammet. Oljebransjen merker tøffere vilkår, de må kutte og forbedre.

Published: 13. March, 2015

– Vi jobber med å utføre arbeidet mer effektivt, sikre kvaliteten og passe på at vi ikke bygger opp et byråkrati rundt måten vi gjør ting på. Vi har definert en del klare forbedringsområder som vi jobber med. For om lag tre år siden startet Kaefer-konsernet et forbedringsprogram ved bruk av LEAN Management. Det innebærer å identifisere og fjerne unødvendige arbeidsoperasjoner. Read more

Rekordresultat for Felleskjøpet Rogaland Agder

Published: 27. February, 2015

Felleskjøpet Rogaland Agder har hatt en samlet vekst i produktiviteten innen produksjonen av kraftfôr på ca 70 prosent de åtte siste årene. FKRA som er eid av bøndene på sørvestlandet, fikk ett positivt driftsresultat på 83 millionar kroner for 2014. Read more