Samarbeidsutvikling

Du må være best i dag for å bli best i morgen

Partner – Kandidat

Stillingens formål:
Posisjonere Samarbeidsutvikling som en foretrukket leverandør av Lean og omstillings-prosjekter, innen definerte bransjesegmenter. Vi ønsker å bygge opp en lønnsom konsulentportefølje innen disse bransjene.

Foretrukket utdannelse:
Høyere utdannelse, fortrinnsvis på Høgskole/Master-nivå. Lang og relevant erfaring kan kompenseres for utdannelse ved rette kandidat. TPM og eller Lean utdannelse.

Ønskede erfaring:
Bred erfaring (10-15 år) fra omstilling og endringsledelse, enten som konsulent eller linjeleder. Fagekspert for minst et av områdene innenfor Lean (i.e. Lean Production, Lean Administration, Lean Service, eller lignende). Produksjons ‐ og eller vedlikeholds ledelse, logistikk. Både fra landbasert og offshore industri. Ledererfaring.

Personlige egenskaper:
•Visjonær, med evne til å se muligheter og nye måter å løse de på
•Konseptuell og analytisk evne, designe forbedringsprosesser samt drive disse gjennom i virksomhetene.
•God selger av tjenester (løsningsorientert, samarbeidsorientert, etc.). Med evne til å komme i kontakt med potensielle kunder, både gjennom å bygge opp nettverk og relasjoner. Posisjonere Samarbeidsutvikling for oppdrag, gjennom strukturert markedsarbeid, identifisere og ta kontakt med potensielle kunder uten tidligere relasjoner. Vi ønsker du har evnen til å forhandle oppdrag/tilbud, og innehar en kommersiell forståelse, med kunde- og serviceorientert innstilling.
•God menneskekjenner og motivator. Evne til å lede og motivere organisasjoner og medarbeidere gjennom krevende endringsprosjekter. Kunne kommunisere med mennesker i alle nivåer i en organisasjon.
•Gode lederegenskaper som prosjektleder og til å utvikle og motivere eget team med konsulenter, samt deltakere i prosjektene fra kunder.

Ansvar:
•Key Account ansvar for definerte bransjer, samt fagområder innen Lean.
•Prosjektleder for Lean prosjekter innenfor definerte bransjer og/eller fagområder (i.e. Lean Administration, Lean Service, etc.).
•Prosjektansvarlig for prosjektportefølje innen bransje- og/eller fagområde.
•Oppbygging av konsulentstab som kan jobbe på prosjekter innen Lean.
•Fagansvarlig for metodikk tilknyttet definert Lean metodikk – sikre erfaringsoverføring mellom prosjekter.
•Ansvarlig for å posisjonere Samarbeidsutvikling som foretrukket leverandør av kurs, seminarer og industriseminar innen Lean.

Kontakt med:
•Administrerende direktør, økonomidirektører, operasjonell ledelse innen definerte bransjesegmenter.
•Sentrale personer fag- og arbeidsgiverorganisasjoner
•Fagmiljø innen Lean både i Norge og utlandet
•Medarbeidere og andre partnere i Samarbeidsutvikling

Stillingens attraktivitet:
Dette er en unik mulighet til å være med å bygge opp en spennende satsing innen Lean. Selskapet har store ambisjoner om vekst og posisjonering innen markedet, og har eiere som er villige til å videreutvikle en solid aktør innen Lean.

Ved tilbud som fullverdig Partner medfølger mulighet for eierandel i selskapet, og med avdelingsleder- og medarbeideransvar.

Som medarbeider hos oss får du mulighet til å delta i resultatutvikling av samtlige prosesser i et mangfold av virksomheter innen landbasert og offshorerettet industri.

Hos oss  vil du delta i et lærende og kompetanseutviklende miljø med stor grad av frihet og ansvar.  Meget gode betingelser.

Søknader og henvendelser om stillingen behandles konfidensielt, rettes til:

Adm. Direktør Tom Ivar Omdahl
Tlf. +47 982 08 150
tom.ivar@samarbeidsutvikling.no
www.samarbeidsutvikling.no