Samarbeidsutvikling

Du må være best i dag for å bli best i morgen

Medarbeidere

Tom Ivar Omdahl

Daglig leder

tlf: +47 982 08 150 mail: tom.ivar@samarbeidsutvikling.no

Økonom fra BI med elektro teknisk utdannelse og 8 års erfaring med operativ service.  Har jobbet mer enn 30 års innen tjeneste, service og handel. Har jobbet både med operativ utøvelse, interne støttefunksjoner og ledelse på alle nivåer.  Etablert kjent merkevare som markedsleder ved å jobbe med standardisering og kontinuerlig forbedring basert på beste praksis innen salg, teknisk service og administrasjon.  Støtter i dag prosesser i en lang rekke virksomheter innen ulike bransjer.  Er ansvarlig for Samarbeidsutvikling sine kurs konsept.

 

 

Rolf Røed Enoksen

Partner

tlf: +47 982 86 030 mail: rolf@samarbeidsutvikling.no

Gründer av Samarbeidsutvikling Norge AS og Synergia Advisors AS .

Rolf Røed Enoksen er en av landets ledende kjennere og kompetansepersoner innen Lean Ledelse med 30 års fartsttid innen lederutvikling og 20 år innen Lean-utvikling.  Rolf har vært med-premissgiver og med-ansvarlig for oppstart og design av Lean-prosesser i en lang rekke konserner og enkeltbedrifter i Norge; Hydro Aluminium, Fibo Trespo, Aker Solutions, Statoil Kårstø, Tine, Gilde, Kavli, Rieber & Sønn, Skretting, Rogaland & Agder Felleskjøp, Oceaneering, Weatherford Norge, Comrod, Øglænd System, Apply Leirvik, FM Gruppen, etc.

Rolf er meget sterk på den menneskelige biten i Lean og har betydelig erfaring innen motivasjon, teamutvikling, typologi, konfliktløsning,  og ikke minst etablering av sterke team med stor forskjellighet i personlighet som basis. Rolf er også sterk på salg og salgsprosesser og har i 20 år gjennomført skole (over 6 mnd.) : Bli Profesjonell i Offensivt Salg. (Business til Business).

 

Johannes O. Borge

Bedriftsrådgiver og partner:

tlf: 901 07 830  mail: johannes@samarbeidsutvikling.no

Johannes har sin tekniske bakgrunn fra garveribransjen men har i tillegg økonomi og ledelse som fagfelt og 15 års erfaring som daglig leder.  Har jobbet med innføring og bruk av Lean som tankesett og helhetlig forretningsfilosofi siden 1999 i tradisjonell industri, offshore, bygg og anlegg.  «Overordnet mål for prosessen er alles involvering i forbedring av egen arbeidssituasjon, noe som gir bedring av konkurranseevne og felles beste» sier Johannes.

 

Törbjørn Hansen

Bedriftsrådgiver
mail: torbjorn@samarbeidsutvikling.no 

Torbjørn har vært øverste Lean leder for Volvo Wheel Loaders Arvika sin hjullaster virksomhet i Arvika. Har mottatt japanske TPM-Lean utmerkelsen Excellense Award ble oppnådd for arbeidet der. Han har gjennom mange år vært med å bygge opp Fibo som er i dag ett fyrtårn og forbilde i Lean sammenheng. Torbjørn er spesielt sterk på Lean ledelse og Lean kultur.

Han har også vunnet den japanske TPM-Lean prisen.

Per Steinar Monsen

Markedskoordinator

tlf: +47 951 86 768 mail:  per@samarbeidsutvikling.no

Per Steinar har betydelig erfaring innen motivasjon, ledelse og inspirasjon av ledelse og medarbeidere.
Han har jobbet suksessfullt med å få mennesker til å ta tak i eget ståsted og sette seg egne mål for arbeid og karriere utvikling.

Han har også spisskompetanse på MBTI (Myers Briggs Type Indicator)  og JTI (Jungs Type Indikator),
og har i en årrekke gitt inspirasjon og bidratt til sterkere funksjonalitet ved utvikling av ledere og team.
Per Steinar har lang erfaring innen Lean- og ledelsesprosesser.

Bernt Nagell

Overingeniør

tlf: +47 993 58 502

Bernt Nagell er en av hovedarkitektene bak den Lean-tilnærming som anvendes i Norge i dag, utviklet i Hydro Aluminium på Karmøy i årene 1996-2006.
Han har vært øverste ansvarlig for Lean-utviklingen i Hydro Aluminium over 12 år og har et betydelig menneskelig fokus.

Bernt har  i en årrekke vært blant de mest anerkjente foredragsholdere omkring TPM-Lean og har stort sett høstet evaluering mellom 5.5 og 6.00 på skala fra 1-6.

 

Hans Monsen

Bedriftsrådgiver mail: hans@samarbeidsutvikling.no

tlf: + 47 458 38 938

Hans er utdannet sivilingeniør, og har lang praktisk industrierfaring fra stillinger som vedlikeholdssjef, teknisk sjef, produksjonssjef og daglig leder. Han har også lang erfaring som ledende konsulent og forsker, samt undervisning på UiS. Hans har bransjeerfaring fra olje og gass, IKT, Næringsmiddel, produserende industri og prosess, samt handel, service og serveringssteder. Han har også lang erfaring med prosjektledelse fra bl.a. IRIS, Statoil og IBM – både industrielle investeringsprosjekter samt ulike forbedringsprosjekter med bl.a. innføring av Lean.

 

 

Bjarne Berg Wig

tlf: +47 416 80 737 mail: bjarne@tqm.no

Bjarne Berg Wig har vært en nestor innen forbedringsledelse og Lean i Norge gjennom tre tiår. Han startet utvikling av forbedringsledelse i Norsk Hydro på
Herøya fra 1990 og var ledende i utvikling av kvalitetsledelse faget i Norge. Han tok videreutdanning ved Juran Institute i USA og  tilpasset dette til norske forhold
og Den Norske arbeidslivsmodellen. I 1994 utga han læreboka «Kvalitetsforbedring som håndverk» (seinere oversatt til engelsk Quality Improvement as a Chraft).
I 2000 utga han «Det uslåelige Arbeidslaget» om selsvtyrte team og i 2004 «Det er Ledelse, kvaliyetsledelse for det 21.århundret»
(i samarrbeid med Høgskolen i Bergen). I 2012 kom den første norske læreboka “Lean, ledelse for lærende organisasjoner” (Gyldendal akademisk) som Samarbeidsutvikling bruker i Forbedringsledrskolen.

Bjarne Berg Wig har vært samarbeidspartner med SUN gjennom flere pr. Sammen har vi utviklet innholdet i Forbedringslederskolen, sammen utviklet vi «Lean Speilet» og andre verktøy for opplæring innen Lean ledelse.

I dag samarbeiuder vi om et program for toppledere for utvikling av sterkere forbedringskultur. Bjarne blir en av hovedtalerne ved årets lean konferanse 7.-8.september Stavanger.

 

 

Morten Kismul Enoksen

Markedkoordinator/It Ansvarlig

tlf: +47 932 20 338 mail: morten@samarbeidsutvikling.no

Morten har jobbet med salg og markedsføring siden 2003.
Ansvarlig for analysere bedrifter og finne gode løsninger.

Lise Mari Tvedt Langkås: 

Markedskoordinator

Tlf: +47 977 44 842 mail: lise.mari@samarbeidsutvikling.no 

Lise Mari er utdannet kokk og næringsmiddelteknikker. Har solid erfaring fra stort catering firma som prosjektansvarlig.
Lise Mari sitter på administrative oppgaver, markedsføring og hjelper til med å koordinere kurs og konferanser.

Mary Berg

Markedskonsulent

tlf: +47 454 14 275 mail: mary@samarbeidsutvikling.no

Mary har bred utdannelse innen salg og markedsføring. Hun har lang erfaring blant annet med å lede salgsgrupper med opptil 400 personer og 40 ledere på topp nivå i Norden. Mary betjener markedet med tilbud om møter, kurs, seminarer og konferanser over hele landet, og ser og evner DITT behov for mer kompetanse.

 

 

 

Ann Helen Kismul

Administrasjons sekretær

 

Ann Helen er ansvarlig for de daglige økonomiske rutiner og administrasjon av reise, hotell og leiebil.

 

 

 

Bjørn Nordenhaag

Bedriftsrådgiver

Bjørn Nordehaag er en av sveriges fremste kapasiteter på Toyota metoden og har 27 års tett erfaring med japansk produksjonsfilosofi. Björn kommer fra stålindustrien som ingeniør og har erfaring som produksjonssjef, kvalitetssjef, forskningssjef, produktsjef og markedssjef med omfattende ansvarsområder. Bjørn har flere ganger vært engasjert som eksaminator i forbindelse med tildeling av den svenske kvalitetsprisen. Denne utdeles av kong Carl Gustav.