Samarbeidsutvikling

Du må være best i dag for å bli best i morgen

Publisert: 22. March, 2017

Forbedringslederskolen videregående program:

ENDELIG!

Mange har ventet på Forbedringslederskolen del 2, eller om du vil; videregående kurs.  Dette kurset er beregnet på dere som ønsker å videreutvikle virksomheten til å være i SÆRKLASSE.  I SÆRKLASSE når det gjelder forbedringsarbeid og i SÆRKLASSE når det gjelder resultater.  Kurset bygger på pensum fra Forbedringslederskolen til Samarbeidsutvikling og Lean Ledelse i regi av Bjarne Berg Wig.  Det anbefales derfor at en av deltagerne har gjennomført et av disse kursene.  Det anbefales også at en av deltagerne er toppleder eller fra ledergruppa.

Kurset går over 3 samlinger, hvor den første er over 2 dager

Som case vil vi jobbe med eksempler fra Fibo og Hydro Karmøy.  2 virksomheter som har jobbet lenge med kontinuerlig forbedringsarbeid og som er i SÆRKLASSE og som mange kan hente mye læring fra.  Nettopp derfor har vi sammen med Bjarne Berg Wig etablert et læringsteam bestående av Torbörn Hansen og Bernt Nagell som har mye erfaring fra forbedringsprosessene i de respektive virksomhetene

Les brosjyre