Samarbeidsutvikling

Du må være best i dag for å bli best i morgen

METODE – LEAN/TPM

– konsulentselskap med 20 års erfaring med operasjonell støtte til prosessforbedring

I nesten alt arbeide kan tid grupperes i verdiskapende og ikke verdiskapende tid. Vi jobber sammen med de ansatte for å begrense ikke verdiskapende aktivitet, slik at vi kan gjøre mer av det kunden er villig til å betale for. Tankene blir ofte omtalt for prosessoptimalisering og Lean.

De aller fleste prosesser er en kjede med aktivitet, fra start til stopp. Dette finner vi igjen fra Produksjon, Administrasjon, Salg eller innenfor Helse. Derfor er mye av logikken lik, selv om verktøyene kan være noe forskjellig.

Vår erfaring er at det viktigste er å engasjere hele virksomheten i et slik arbeid. Fra topp til bunn. Vi starter ofte først opp i små pilotgrupper, for å gi trygghet til prosessen. Gjennom over 20 års operasjonell erfaring så kjenner vi fallgruvene på vei mot flyt og kontinuerlig forbedring. Den veien går vi sammen.

Våre erfaringer gjennom mange år, får oppdragsgiver godene av.  Erfaringer i å trene organisasjoner til å lære å se, og skape en levende prosess som vil binde sammen ledelse og medarbeidere.

Vår metode er tett samspill mellom oss og dere.  Forbedringsmetodene læres praktisk i pilotområder som gir utstillingsvinduer som setter standarder for hele bedriften.

Fasene har følgende overordnede mål:

Fase 1: Identifisere, Stabilisere og standardisere

Fase 2: Skape verdiflyt i hvert steg og linjeproduksjon uten tap

Fase 3: Kontinuerlig kvalitetsforbedring til World Class