Samarbeidsutvikling

Du må være best i dag for å bli best i morgen

Publisert: 11. September, 2010

Case Study 1 – Offshore

Problemstilling

Noe av det som ble avdekket var for lang ledetide og for kostbare prosesser på vedlikehold av tyngre tool. Svak daglig styring. Ustrukturert og lite standardisert arbeidsmåte. Det var en kompleks organisasjon med utydelige måltall omkring kritiske leveranser. For lav kompetanse og mye rullering av medarbeiderstab på kritisk vedlikehold. Svak struktur og utfordringer knyttet til logistikk av kritiske deler. Manglede oppdaterte standarder og tegninger omkring utførelse av ulike oppgaver.

Tiltak

Gjennomførte analyse for å kartlegge største tapskilder samt avklare tiltak og prioritering. Etablererte felles 24 timers målstyringsfunksjon på  avdelingsnivå i bedriften. Utviklet synlig KPI-utvikling ned på dagnivå slik at leveringspresisjon, ledetid, feilrate og forbedringer i denne ble synlig. Etablerte forbedringsgrupper på de mest vitale og kritiske forbedringsområder i «flytprosessen». Kritiske hoved KPI på leveransepresisjon og ledetid på de tyngste tool. Ble enig om kritiske standardiseringsprosjekter –ikke minst hvor mye av ordrehelhet som skulle være standard og hva som skulle være virkelig skreddersøm. Innføre 5 S og standardering av kritiske prosesser, rutiner og prosedyrer i hele bedriften, da med forankring i brukerne behov og involvering av de som er nær arbeidsprosessene.

Resultat

Ledetid for kritisk tool ble over halvert, og med en fordobling av inntjeningen for virksomheten totalt. Bedre faktureringsgrad på tilleggsarbeid. Virksomheten fremstår i dag med meget høy profil og med sterkt samarbeid med hovedkunde innen olje og gass. Attraktivitet relatert til kunder og medarbeidere er vesentlig forbedret.