Samarbeidsutvikling

Du må være best i dag for å bli best i morgen

Publisert: 11. September, 2011

Case Study 2 – Offshore – Engineering

Problemstilling

Største problemstilling var knyttet til Engeneering og prosjektgjennomføring. Lav grad av standardisering gjennom hele verdikjeden. Manglende standardisert erfaring fra tidligere prosjekter. Noe som medførte omfattende bruk av overtid og hastverk i siste deg av prosjektet. Lite formalisert nøkkelkunnskap og press på lønnsomheten. Det var mye leting og venting, samt forsinkelser på deler. Stadig nye revisjoner på tegninger og omarbeid.  Design frozen ble sjelden gjennomført skikkelig. Dette medførte at kunden kunne gjøre endringer langt ut i prosjektet, med påfølgende usikkerhet omkring om tilleggsarbeidet skulle faktureres eller ikke.

 

Tiltak

Innføring av 5 S i verkstedsområdene. Innføring av daglig målstyring og daglige stående 24 timersmøter. Innføring av kritiske forbedringstiltak deriblant standardisering i sammenstilling og innen Engeneering og innkjøp. Restrukturering av den totale møtestruktur. I tillegg til en rekke strategiske tilpasninger og justeringer.

 

Resultater

70% spart tid innen sammenstilling. Doblet produktivitet innen Engeneering. Betydelig bedre leveringspresisjon. Sterk økning av bunnlinje. Vesentlig forbedret når det gjelder orden og system, produktivitet og individuelt eierskap. Bedriften har i de senere år vært forbilde for et betydelig antall offshorerettede virksomheter som har hentet sin inspirasjon til egen Lean utvikling her. Likeledes forbedret kraftig sin medarbeiderattraktivitet.