Samarbeidsutvikling

Du må være best i dag for å bli best i morgen

Publisert: 11. September, 2012

Case Study – Bygg og Anlegg

Bygg

Problemstilling

For lav produktivitet og utnyttelse av utstyr og medarbeidere. Dette resultere i svake marginer. Det var manglende orden, renhold og systematikk. Svak grad av standard arbeidsutførelse og standarder. OEE på kritisk utstyr var kun 30-50%.

Tiltak

Gjennomførte analyse for å kartlegge største tapskilder, samt avklare tiltak og prioritering. Satte i gang med pilot med utvalgte pilotgrupper. Senere ble hele virksomheten involvert.

Etablererte felles 24 timers målstyringsfunksjon på toppleder- og produksjonsnivå i bedriften. Utviklet synlig og detaljerte nøkkeltall for virksomheten og etablerte forbedringsgrupper på de mest vitale og kritiske forbedringsområder i flytprosessen. Innførte 5S og standardisering av kritiske prosesser, rutiner og prosedyrer i hele bedriften. Med utgangspunkt i brukernes behov og involvering.

Resultater

Lønnsomhet for bedriften ble mangedoblet i løpet av kun 3 år. OEE på kritisk utstyr øket til opp mot 95 %. Bedriften har oppnådd unik attraktivitet ut fra sterke produkter og involverende ledelse. Alle avdelinger er involvert i 24 timers-møte. De har en sterk grad av standardisering (Best Praksis) på alle nivåer, og høy grad av motivasjon og eierskap blant medarbeidere.