Samarbeidsutvikling

Du må være best i dag for å bli best i morgen

Publisert: 07. June, 2012

Before Lean

Det er viktig å få med seg resten av ledergruppen på veien videre,  få frem fakta om egen organisasjons potensial som vil gi en felles forankring og beslutning at en ønsker å prøve LEAN som en filosofi. Først på et utvalgt pilotområde og senere i hele organisasjonen.  For å få frem fakta er det riktig å foreta et dypdykk i bedriften for å se på verdiflyt og flaskehalser som hemmer god drift og kvalitet.

Vi i Samarbeidsutvikling Norge AS har utviklet en smart måte i å foreta analyse på hos våre oppdragsgivere, og har erfart at gjennom et par dager så har vi nok til å få presentert kjernene i bedriftens potensial som er viktige for å sette en god forbedringsplan.

På et par dager vil vi gjennom intervjuer med utvalgte medarbeidere, gå verdiflyten og enkle analyseverktøy få frem dagens situasjon benchmarket mot de beste, i sammen med dere. Vi vil etter dette presentere en rapport som foreslår hvilke områder dere skal starte med og på lengre sikt.

Before Lean helse og omsorg (link)

Prosess
Info Lean
Before Lean
Into Lean
Process Lean
Beyond Lean
Forever Lean
ForklaringMøteAnalyseKompetanseProsessLedertreningVedlikehold
Presentasjon - uforpliktendeCheckedCheckedCheckedCheckedCheckedChecked
GEMBA Walk - AnalyseNot checkedCheckedCheckedCheckedCheckedChecked
LEAN KursNot checkedNot checkedCheckedCheckedCheckedChecked
FormuleringNot checkedNot checkedNot checkedCheckedCheckedChecked
StandariseringNot checkedNot checkedNot checkedCheckedCheckedChecked
StabiliseringNot checkedNot checkedNot checkedCheckedCheckedChecked
Kontinuerlig forbedringNot checkedNot checkedNot checkedCheckedCheckedChecked
Toppleder programNot checkedNot checkedNot checkedNot checkedCheckedChecked
Visjon - HOSHINNot checkedNot checkedNot checkedNot checkedCheckedChecked
KulturNot checkedNot checkedNot checkedNot checkedNot checkedNot checked
VedlikeholdsprogramNot checkedNot checkedNot checkedNot checkedNot checkedChecked