Samarbeidsutvikling

Du må være best i dag for å bli best i morgen

TPM-Lean Brukernettverket

TPM-Lean-Brukernettverket-liten

TPM-Lean Brukernettverket har mer enn 50 konsern og bedrifter som medlemmer

Innlogging her

Som medlem har du og din bedrift muligheter til å knytte kontakter og utveksle erfaringer og kompetanse.

Visjon og hovedhensikt med TPM-Lean Brukernettverket

Løfte i flokk for sammen å bli bedre. Bruke hverandre. Bygge relasjoner. Virke til å knytte relasjoner mellom brukerbedrifter
og kunne utveksle nyttige erfaringer.

I sum bidra til at den enkelte oppnår en større forbedringshastighet enn om en står alene.
Legge opp til et strukturert besøksprogram, ikke bare innen Brukernettverket for TPM-LEAN bedrifter,
men også ut mot interessante TPM-LEAN bedrifter i øvrige deler av Norge, samt Sverige, Danmark, etc.

Bygge opp en oversikt med fakta om hvor den enkelte virksomhet har sterke sider innen TPM-LEAN. Bygge opp et faglig arkiv på nettet som vil være fritt å bruke for den enkelte medlemsbedrift.
Videreutvikle kurstilbudet som vil være tilpasset deltakerne i nettverket. Utvikle et tilbud om årlig auditeringsopplegg av prosessene på bedriftene.

Se medlemmene her

TPM Brukernettverket logoer

Styret i TPM-Lean Brukernettverket

Styreformann:  Kåre Reke – K. Lund Offshore
Styremedlemmer:
Ole Terje Midling – Hydro Karmøy Fabrikker
Arild Kastmann – Jæren industripartner
Robin Hult – Hydro Karmøy Fabrikker
Eldbjørg Vårli – Felleskjøpet Rogaland og Agder
Tom Kenneth Gilje, Bærland Skole
Tom Ivar Omdahl, Samarbeidsutvikling

Økonomiske Vilkår

Fast årlig deltakeravgift kr 5.900,- eks mva per bedrift.
Ingen plikt å følge alle avtale arrangement

Årlige Faglige Arrangement

4 TPM-Lean faglig bedriftbesøk, 1 nettverkskonferanse, Studietur til USA og Sverige, Diverse kurs og konferanse tilbud.