Samarbeidsutvikling

Du må være best i dag for å bli best i morgen

Ønsker dere inspirasjon i Lean arbeidet

Lean forbedringsprisene underbygger visjon og hovedhensikt med TPM Lean Brukernettverket:

«Løfte i flokk for sammen å bli bedre. Vi skal bygge relasjoner og «bruke hverandre» innad i brukernettverket . Brukernettverket skal virke til å knytte relasjoner mellom brukerbedrifter og kunne utveksle nyttige erfaringer. I sum bidra til at den enkelte oppnår en større forbedringshastighet enn om en står alene».

TPM Lean brukernettverk er en medlemsorganisasjon.  Dere kan søke medlemskap her: Brukernettverket.  Alle medlemmer kan vinne!

Vi ser også at Lean pris vinnere:

Vi invitere deg til å komme med forslag til kandidater for Lean Priser til Årets Lean Nettverkskonferanse 2018 på Sola 6.-7. september. Det kan være din bedrift, eller en bedrift som du synes fortjener en nominasjon.

Utdeling av prisene skjer på kvelds arrangementet den 6. september – og vi ønsker forslag innen 1. mai 2018.

Søknadskjema er tilgjengelig fra 26.03 på Brukernettverket sin web.
Har du ikke innlogging? Få det her.

Lean Priser som skal deles ut er:

–Årets Lean Pris

 –Årets Inspirasjons Pris(bedrift eller person)

–Årets Produktivitets Pris (gruppe, avdeling, bedrift)

Har du spørsmål- kontakt:
Tom Ivar Omdahl
982 08 150
tom.ivar@samarbeidsutvikling.no