Lukk

Våre efarne bedriftsrådgivere forbedrer din konkurransekraft!

Finn ut mer

HVA GJØR VI

Vi mener at bare ved alles involvering i forbedring av egen arbeidssituasjon, får vi bedring av konkurranseevne, og dette er til felles beste.

I mer enn 30 år har vi styrket tjenestekvalitet og konkurransekraft i offentlige og private virksomheter. Vi gjør dette ved å involvere alle i forbedring av egen arbeidssituasjon. Dette er Lean.

Vi er her for å hjelpe deg til å få tilpasset løsning og resultater.

Arrangementer

 • Forbedrings­leder­skolen Vinter 2019

  21. januar
 • Årets Lean Nettverkskonferanse Bergen

  29. januar
 • Nettverkstreff med faglig samling, Apply Sørco

  31. januar
 • Forbedringsleder­skolen Videregående

  5. mars
 • Gult Belte Sertifisering 12 og 13 mars

  12. mars
 • Etter 3 års spennende reise er det en stor glede for oss å konstatere at bedriften vår er kommet betydelig lengre i Lean reisen enn vi hadde trodd for 3 år siden. Vi har fått meget sterke resultater i ett tøfft marked, og  er dypt takknemlig for støtten og inspirasjonen fra Samarbeidsutvikling Norge AS. Våre aller beste anbefalinger.

  Terje Nøttveit

  Daglig leder

  Strand AS

 • Gjesdal kommune er ein forbetringskommune der Lean er eit viktig verktøy for å levere gode tenester. Samarbeidsutvikling har gjennom sin forbetringsleiarskole støtta våre tenesteområder til å styrke sine leveransar ved å implementere Lean som leiingsfilosofi. Vi er svært stolte av at vi har «rulla ut» Lean i alle våre avdelingar i løp av 2018.

  Knut Underbakke

  Rådmann

  Gjesdal kommune

 • Nofima har en forskningsstasjon for akvakultur helt i verdenstoppen. Organisasjonen har i løpet av 2.5 år utviklet en sterk kultur for kontinuerlig forbedring, positivt arbeidsmiljø, betydelig bedret produktivitet, arbeidsflyt, presisjon, høy kvalitet og god økonomi. Samarbeidsutvikling Norge AS og Synergia Advisors AS har hjulpet oss på en meget god måte. Vi gir dem våre beste anbefalinger.

  Synnøve Helland

  Leder, Forskningsstasjon

  Nofima

 • "Samarbeidsutvikling har vært viktig for oss ved oppstart og videre implementering av LEAN i Apply Sørco. Samarbeidsutvikling har bidratt til økt leveranse- og forbedringskultur og en positiv kostnadsutvikling i selskapet gjennom konsulentstøtte, deltakelse på forbedringslederskolen og i TPM-Lean brukernettverk. Vi har hatt stor nytte av den kompetansen som Samarbeidsutvikling besitter"

  Astrid Aadnøy

  Vice President HSEQ

  Apply Sørco

 • Jeg har hatt stor glede ved å samarbeide med Samarbeidsutvikling gjennom mange år, blant annet ved å delta i styrearbeid i LEAN nettverket, delta samt forelese på LEAN konferanser, men også gjennom personlig dialog og utveksling av gode ideer. Det har også vært til stor nytte for meg at jeg har hatt muligheten til å sende flere ansatte på «LEAN» kurs i forbedringsledelse til Samarbeidsutvikling, som har gitt dem relevant LEAN opplæring, til nytte for den enkelte og selskapet.

  Lauritz Løvø

  Administerende direktør/CEO

  Malm Orstad AS

Referanser

Alle referanser
Malm Orstad
Les mer
Equinor Kårstø
Les mer
Berry Alloc
Les mer
Berry Alloc
Bærland Skole
Les mer
Bærland Skole
FM Strand AS
Les mer
FM Strand AS
Apply Sørco
Les mer
Apply Sørco