Lukk

Apply Sørco

Apply Sørco

Apply Sørco as vant i 2015 Brukernettverkets Inspirasjonspris for sin gode utvikling, og som et godt eksempel på godt forbedringsarbeid i et svært krevende marked.

Oppstart av 24t møter for å følge store prosjekter off-shore og grundig gjennomgang og forbedring av sine engineeringsprosesser har gitt gode resultater i form av redusert gjennomføringstid og mindre timeforbruk.

Organisasjonen har nå et godt gjennomgående fokus på Kontinuerlig Forbedring med en sterk involveringskultur.  Dette gjør at vi i Samarbeidsutvkling er stolt av å kunne si at Apply Sørco er en god Lean samarbeidspartner!