Lukk

Bedriftsrådgivere

Vi bidrar til å styrke din organisasjons konkurranseevne ved å hjelpe deg med å forbedre din kultur. Dette gjør vi ved å involvere alle medarbeidere i å forbedre egen arbeidssituasjon.

Gjennom Lean prinsipper med oppmerksomhet rundt Langsiktighet / Prosessforbedring / Menneskefokus og Systematisk problemløsning jobber vi sammen med deg mot bedre resultater.

Konsulenter

Kåre Pedersen

Bedriftsrådgiver

Telefon: 40006640

Kåre er utdannet petroleumsingeniør og bedriftsøkonom. Hans arbeidserfaring stammer helt og holdent fra olje- og gassindustrien. Han har vært med på alle opp- og nedturene i bransjen gjennom de siste 30 årene, og har lært hvor viktig det er at organisasjoner driver med systematisk forbedringsarbeid slik at de blir tilstrekkelig robuste til å stå oppreist gjennom disse markedssvingningene. Kåre har vært operasjonssjef, prosjektleder, daglig leder, samt salgs- og markedsføringssjef for en rekke selskaper. Han ble introdusert for Lean i 2015 og har siden jobbet med Lean både gjennom sitt eget foretak og nå i Samarbeidsutvikling. Kåre har som oppgave å introdusere og bevisstgjøre organisasjoner i forhold til Lean prinsippene, i tillegg til at han jobber med prosessforbedringer hos våre kunder.

Jan Hansen

Bedriftsrådgiver

Industri erfaring fra Norsk Hydro i perioden 1980 til 2005 .  Deltok i implementeringen av TPM og omstilling i Trådstøperiet fra «top down ledelse» til en flat organisasjon med Team og roller.  I perioden fra 1997 til 2005 hadde jeg Bernt Nagel som coach i Lean arbeidet.  Jobbet med ledelsens rolle ved innføring av produksjonssystemet AMPS (aluminium metal production system) og videreutvikling av Lean som ledelsesfilosofi.

I perioden etter 2005 har jeg jobbet som bedriftsrådgiver basert på Lean metoden i oljeservice og maritim næring, næringsmiddel innen oppdrett og for produksjon, mekaniske industri, arbeidsmarkedsbedrifter, resirkulering av skap/avfall etc.

Har drevet egen bedrift i ca 20 år.

Hans Monsen

Bedriftsrådgiver

Hans er utdannet sivilingeniør, og har lang praktisk industrierfaring fra stillinger som vedlikeholdssjef, teknisk sjef, produksjonssjef og daglig leder. Han har også lang erfaring som ledende konsulent og forsker, samt undervisning på UiS. Hans har bransjeerfaring fra olje og gass, IKT, Næringsmiddel, produserende industri og prosess, samt handel, service og serveringssteder. Han har også lang erfaring med prosjektledelse fra bl.a. IRIS, Statoil og IBM – både industrielle investeringsprosjekter samt ulike forbedringsprosjekter med bl.a. innføring av Lean.

Bernt Nagell

Bedriftsrådgiver

Bernt Nagell er en av hovedarkitektene bak den Lean-tilnærming som anvendes i Norge i dag, utviklet i Hydro Aluminium på Karmøy i årene 1996-2006.

Han har vært øverste ansvarlig for Lean-utviklingen i Hydro Aluminium over 12 år og har et betydelig menneskelig fokus.

Bernt har i en årrekke vært blant de mest anerkjente foredragsholdere omkring TPM-Lean og har stort sett høstet evaluering mellom 5.5 og 6.0 på skala fra 1-6.