Lukk

Laster Hendelser

Forbedrings­leder­skolen Høst

2019

Finn ut mer
Hva er Forbedringslederskolen

Kurset er et praktisk ledertreningsprogram for alle ledere i ulike nivåer.
Vi baserer læringen på anerkjent teori, case og oppgaver samt besøke anerkjente Lean bedrifter. Noe som gir direkte innsikt i hvordan andre organisasjoner arbeider. Dette for å øke læringshastigheten.
Kurset er satt sammen av personer med ulike stilling, bransjer og erfaring. Denne spennvidden i ulike bakgrunner og roller blir ofte fremhevet av tidligere deltagere som en stor fordel for erfaringsutveksling og læring.

Dette lærer du
 • Kurset gir korrekt og grunnleggende forståelse av prinsipper, metoder og verktøy for riktig iverksettelse og oppstart av Lean
 • Hva er din rolle i teamet, og hvordan påvirker det deg og din hverdag
 • Hvorfor være en forbedringsleder vs. leder i hverdagen
 • Hvordan Lean som et strategisk verktøy utvikle og sikre din bedrift for fremtiden.
 • Gir deg dypere innsikt i Lean metodikken. Hvordan du som leder kan lede og koordinere forbedringsarbeidet i egen bedrift.
 • Verdien av å visualisere og standardisere i hverdagen
Hvem passer kurset for:
 • Kurset passer for toppledere, mellomledere, koordinatorer og andre nøkkelpersoner i din bedrift.
 • Bedrifter som er i gang med Lean eller som målsetter å bli en Lean bedrift.
 • Passer også for bedrifter som er opptatt av kontinuerlig forbedring.
Gjennomføring:
 • Undervisning foregår på vertsbedrifter. Vi møter alltid deres ledere og nøkkelpersoner som har vært sentrale i organisasjonens Leanreise. Vi deltar også bedriftenes daglige operative møter
 • Kurset er basert på at du som deltaker arbeider med de konkrete forbedringsoppgavene som foregår i egen virksomhet.
  Med andre ord tar du jobben med seg på kurset, for så å måtte «oversette» et teoretisk materiale til egen praksis i etterkant.
 • Undervisningen veksler mellom forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, presentasjoner og Lean simulator.
 • Alt undervisningsmateriell gjøres tilgjengelig på web i en egen portal
Kursdager

1. samling: 01.-02. oktober. Malm Orstad
2. samling: 13.-14. november. Undervisning på hotell i Haugesund- Simulator trening
3. samling: 08.-09. januar. Kommer
4. samling: 11.-12 februar. Swire
5. samling: 17.-18. mars. Comrod

Klokkeslett

Start kl. 09:00 på første dag.
Avslutning senest kl. 15:00 på andre dag.

Eksamen:

Kurset genererer både grønt og sort belte sertifisering.
Grønn belte sertifisering: Bestått eksamen på nett.
Sort belte sertifisering: Bestå Grønn belte eksamen og levere komplett skriftlig oppgave.
Kr. 1000,- eks. mva. i sertifiseringsavgift.

FORELESERE:

Våre forelesere har erfaring innen økonomi, ledelse, ulike Lean prosesser og undervisning i Lean faget.

Påmelding

Pris: 41900

Deltakere

NavnE-postTlf 

Foredragsholdere

Bjarne Berg Wig

Fagbokforfatteren Bjarne Berg Wig har mer en 30 års erfaring innen kvalitetsledelse og Lean. Han har gitt ut flere fagbøker i disse fagene. Ved siden av å undervise og holde foredrag for Samarbeidsutvikling underviser han blant annet ved høg-skolene i Bergen og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Berg Wig er medlem av International Society for Organization Development and Change, nestleder i styret i Los Norge, leder i Learning Organization Center Norway og samarbeidspartner med Deming Institute (USA).

Tom Ivar Omdahl

Alle virksomheter burde ha et formål som både skaper kundeverdi og Samfunnsverdi, ref Leanspeilet.  FN har definert 17 bærekrafts mål.  Lean er ikke løsningen på alt, men er en glimrende strategi for å sikre virksomhetens bærekrafts mål på flere av disse områdene.  Her vil du få eksempler på hvordan dette kan skje, og hvordan det kan bedre omdømmet ditt Tema er: Lean som metode for å sikre virksomhetens bærekrafts mål