Lukk

Laster Hendelser

Forbedringslederskolen Vinter 2021

2021

Et viderekommende Lean kurs

Bli tryggere i rollen som leder av forbedringsprosesser. Lær å mestre de kritiske oppgaver og prosesser knyttet til forbedringsledelse

Finn ut mer
Hva er Forbedringslederskolen

Kurset er et praktisk ledertreningsprogram for alle ledere i ulike nivåer.
Vi baserer læringen på anerkjent teori, case og oppgaver samt besøke anerkjente Lean bedrifter. Noe som gir direkte innsikt i hvordan andre organisasjoner arbeider. Dette for å øke læringshastigheten.
Kurset er satt sammen av personer med ulike stilling, bransjer og erfaring. Denne spennvidden i ulike bakgrunner og roller blir ofte fremhevet av tidligere deltagere som en stor fordel for erfaringsutveksling og læring.

Dette lærer du
 • Kurset gir korrekt og grunnleggende forståelse av prinsipper, metoder og verktøy for riktig iverksettelse og oppstart av Lean
 • Hva er din rolle i teamet, og hvordan påvirker det deg og din hverdag
 • Hvorfor være en forbedringsleder vs. leder i hverdagen
 • Hvordan Lean som et strategisk verktøy utvikle og sikre din bedrift for fremtiden.
 • Gir deg dypere innsikt i Lean metodikken. Hvordan du som leder kan lede og koordinere forbedringsarbeidet i egen bedrift.
 • Verdien av å visualisere og standardisere i hverdagen
Hvem passer kurset for:
 • Kurset passer for toppledere, mellomledere, koordinatorer og andre nøkkelpersoner i din bedrift.
 • Bedrifter som er i gang med Lean eller som målsetter å bli en Lean bedrift.
 • Passer også for bedrifter som er opptatt av kontinuerlig forbedring.
Gjennomføring:
 • Undervisning foregår på vertsbedrifter. Vi møter alltid deres ledere og nøkkelpersoner som har vært sentrale i organisasjonens Leanreise. Vi deltar også bedriftenes daglige operative møter
 • Kurset er basert på at du som deltaker arbeider med de konkrete forbedringsoppgavene som foregår i egen virksomhet.
  Med andre ord tar du jobben med seg på kurset, for så å måtte «oversette» et teoretisk materiale til egen praksis i etterkant.
 • Undervisningen veksler mellom forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, presentasjoner og Lean simulator.
 • Alt undervisningsmateriell gjøres tilgjengelig på web i en egen portal
Kursdager

1. samling: 21.-22. januar 2021. Campus: kommer
2. samling: 08.-09. april 2021. Undervisning på hotell i Haugesund- Simulator trening
3. samling: 27.-28. mai 2021. Campus: kommer
4. samling: 24.-25. august 2021. Campus: kommer
5. samling: 29.-30. september 2021 Campus: kommer

Klokkeslett

Start kl. 09:00 på første dag.
Avslutning senest kl. 15:00 på andre dag.

Eksamen:

Kurset genererer både grønt og sort belte sertifisering.
Grønn belte sertifisering: Bestått eksamen på nett.
Sort belte sertifisering: Bestå Grønn belte eksamen og levere komplett skriftlig oppgave.
Kr. 1000,- eks. mva. i sertifiseringsavgift.

FORELESERE:

Våre forelesere har erfaring innen økonomi, ledelse, ulike Lean prosesser og undervisning i Lean faget.

Pris

For medlemer av TPM Lean Brukernettverket
kr. 32 900,- u/mva
For ikke medlemer av TPM Lean Brukernettverket
kr. 36 900,- u/mva

Hygiene tiltak under kurset:

Det skal være trygt å delta på kurs i regi av Samarbeidsutvikling Norge. Du som deltager skal kunne føle deg trygg på at din sikkerhet blir ivaretatt og at smittetiltakene holder høy standard.

 • Håndsprit er tilgjengelig.
 • Bord eller stoler vil stå fra hverandre med minst 1-meters avstand.
 • Utsatte områder/overflater vil tørkes av regelmessig under kurset. Hotellet er ekstra nøye med f.eks. teknisk utstyr, kaffemaskiner, dørhåndtak eller andre kontaktflater som er hyppig i bruk.
 • All servering i eller utenfor konferanselokalet følger myndighetenes gjeldende føringer om hygiene og om å holde avstand.
 • Og viktigst av alt: møt opp symptomfri. Kom ikke på konferansen dersom du føler deg dårlig eller har luftveissymptomer.

Summen av disse gode tiltakene gjør at vi kan hvile på «SAMMEN ER VI TRYGGE»

Påmelding

Deltakere

NavnE-postTlf