Lukk

Laster Hendelser

Forbedringslederskolen Vår 2021

2021

Et viderekommende Lean kurs

Forstå samspillet mellom Lean, kvalitet og kontinuerlig forbedringsarbeid

Finn ut mer
Hva er Forbedringslederskolen

Er et praktisk ledertreningsprogram der vi baserer læringen på Lean, kvalitetsledelse og eget forbedringsarbeid. Anerkjente Lean bedrifter blir din læringsarena.

Læringsverdi:

 • Lær om lean som læringssystem og som strategisk verktøy
 • Hvordan du finner styrker og svakheter i egen bedrift, og utvikle strategi for forbedringsarbeidet
 • Hvordan Lean som et strategisk verktøy skal utvikle, og sikre din bedrift for fremtiden
 • Hvordan lede og koordinere forbedringsarbeidet i egen bedrift
 • Utvikle dine personlige ferdigheter og hent frem det beste i ditt team
 • Om motivasjon og indre drivkraft- hvordan dette skapes i hverdagen

Hvem passer kurset for:

 • Kurset passer for ledere, mellomledere, koordinatorer og andre nøkkelpersoner i din bedrift.
 • Bedrifter som er i gang med Lean eller som målsetter å bli en Lean bedrift.
 • For deg som er opptatt av kvalitet og kontinuerlig forbedring.

Gjennomføring:

 • Undervisning foregår på vertsbedrifter. Vi deltar også bedriftenes daglige operative møter
 • Alle som deltar skal gjennomføre forbedringsarbeid i egen bedrift- du tar jobben med seg på kurset, for så å måtte «oversette» et teoretisk materiale til egen praksis i etterkant.
 • Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid og praktisk læring.

Prisen inkluderer

 • Kursmateriell og tilgang på læringsportal
 • 2 lærebøker; Lean ledelse og Dette er Lean
 • Lunch 10 kursdager
 • Kursbevis

Sertifisering:

Tillegg for grønt og sort belte sertifisering.
Kr. 1000,- eks. mva. i sertifiseringsavgift.

Hygiene tiltak under kurset:

Det skal være trygt å delta på kurs i regi av Samarbeidsutvikling Norge.
Vi tar smittevern på alvor og forholder oss til gjeldene regler fra myndighetene.
Om nødvendig blir kurset tilpasset med web undervisning

 

Påmelding

Deltakere

NavnE-postTlf 

Foredragsholdere

Tom Ivar Omdahl

Daglig Leder Samarbeidsutvikling Norge
Økonom fra BI med elektro teknisk utdannelse og 8 års erfaring med operativ service.  Har jobbet mer enn 30 års innen tjeneste, service og handel. Har jobbet både med operativ utøvelse, interne støttefunksjoner og ledelse på alle nivåer.  Etablert kjent merkevare som markedsleder ved å jobbe med standardisering og kontinuerlig forbedring basert på beste praksis innen salg, teknisk service og administrasjon.  Støtter i dag prosesser i en lang rekke virksomheter innen ulike bransjer.

Har hovedansvaret for vår Lean skoleutdanning med Forbedringslederskolen, Svart og Gul Belte. Fordi vi tror på at eierskap og stolthet skaper resultater, er det ingen som går på våre kurs uten at de forstår verdien av dette! Han har gode analytiske evner som styrker hvor og hvordan vi skal sikre læring i oppstart av prosesser.

Bjarne Berg Wig

Fagbokforfatteren Bjarne Berg Wig har mer en 30 års erfaring innen kvalitetsledelse og Lean. Han har gitt ut flere fagbøker i disse fagene. Ved siden av å undervise og holde foredrag for Samarbeidsutvikling underviser han blant annet ved høg-skolene i Bergen og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Berg Wig er medlem av International Society for Organization Development and Change, nestleder i styret i Los Norge, leder i Learning Organization Center Norway og samarbeidspartner med Deming Institute (USA).