Lukk

Laster Arrangementer

Forbedringslederskolen Videregående

2018

Finn ut mer

Ønsker du å utvikle dine kollegaer som ditt største konkurransefortrinnet?

Campus Samling 1 Malm Orstad:
Fokus
på samlingen blir systemtenkning og forbedringskultur. Vi går dypere inn på de faktorer som varig endrer kultur. Vi skal lære direkte fra Malm Orstad, en av de virksomhetene som lykkes i å nå opp til et verdensklassenivå, samtidig som de er dypt forankret i Den Norske arbeidslivsmodellen. Vi kommuniserer direkte med noen av de sentrale aktørene i Malm Orstad sin endringsprosess. Vi setter søkelys på kultur og system og hvordan lederen er en del av systemet og påvirker dette.

Campus samling 2 -kommer:
Fokus på samlingen er Lean og lærende organisasjon. 
Vi går dypere inn i forholdet mellom struktur og kultur.
– Historisk bakteppe, snu pyramiden
– TPM utviklingsprosjektet
–  Konflikt og samarbeid
– Utvikling av ledelsessystem

Vi fordyper oss i ”relasjonell ledelse «The Southwest Airlines Way» Verktøy etter kurset: Grunnregler for lærende ledelse, lærende hverdag, evalueringsverktøy for relasjonsbygging, strategisk A3 (Hoshin)

Utbytte:
Kurset bruker Bjarne Berg Wig sin nye bok som litteratur.  Kurset er et «dypdykk» i utvikling av en lærende organisasjon
Du vil lære hvordan man kan hente ut det mangedobbelte  av investeringen i TPM/Lean ved å utvikle en sterkere  læringskultur.

Du vil lære  hvordan du som leder kan utgjøre en avgjørende forskjell i utvikling av et lærende system.

Du vil få et konkret veikart for: hvordan videreutvikle Lean i egen bedrift.

Du vil lære metodikk for å bygge det ypperste samspillet på tvers mellom medarbeidere, funksjonærer, kunder og leverandører.

Målgruppe:
Du har deltatt på Lean Forbedringslederskolen eller har tilsvarende kompetanse, og er en nøkkelmedarbeiderne i din bedrift.
Varighet: 4 studiedager, fordelt på 2 samlinger.
Anbefaler 2 deltakere fra hver virksomhet.

Påmelding

Deltakere

NavnTittelE-postTlf