Lukk

Laster Hendelser

Årets viktigste inspirasjons- konferanse

Bergen 2020

Finn ut mer
JÆDER ÅDNE ESPELAND:

Jæder er blitt et klart og tydelig forbilde blant næringsmiddelbedrifter. Stikkord: sterk involvering og spennende lagspill. Ett internasjonalt miljø fylt av høyt nærvær, arbeidsglede, sterke resultater og energi. JÆDER Ådne Espeland, Guro Espeland. Årets TPM-Lean Inspirasjonspris for næringsmiddelbransjen. Se film 

KAEFER ENERGY

Har fremfor noen bevist at sterkt fokus på Lean og samhandling har gitt enestående resultater. Vi har ikke funnet noen som har lykkes som dem.  Dobling av produktivitet og omsetning og fire dobling av overskudd fra toppåret før – og gjennom hele oljekrisen, Årets Hoved Lean prisvinner er uten konkurranse. Gled deg. Se film

APPLY

Har et betydelig engineering-miljø og jobber med EPCI kontrakter. De er i særklasse, spesielt innen engineering ved å ha halvert timeforbruket oppnådd betydelige gevinster og resultater – og ikke minst bred anerkjennelse for sitt Lean-arbeid. Astrid Aadnøy, Apply.Se film

FM STRAND

Er blitt et forbilde for en hel byggenæring.  Få innsyn i hvordan bedriften har utviklet Lean kultur preget av høy serviceånd og arbeidsglede. Bedriften har doblet sin produktivitet i 2019. Gled deg. Johannes Borge, FM Strand. Se film

GREvstad og Tvedt Rørlegger VVS Entreprenør 

Kan i dag vise til utrolige resultater og meget inviterende miljø. Dette vitner om at de er på god vei til å lykkes. Årets Inspirasjonspris for bygg og anlegg. Se film

 

Påmelding

Pris: 4290

Deltakere

NavnE-postTlf 

Foredragsholdere

Anders Grevstad

Daglig leder Grevstad og Tvedt Vvs Entreprenøren
Vår motivasjon for å starte med Lean og kontinuerlig forbedring var at vi stadig var involvert i prosjekter der Lean ble benyttet.
Våren 2017 startet vi opp internt i bedriften, med standardisering, tavle møter og involvering av alle ansatte. Dette arbeidet har gitt oss et resultat på over 100 millioner kr.
Vi fortsetter å arbeide under Lean prinsippene og har målsatt å bli Bergens lykkeligste rørlegger bedrift.

Tom Ivar Omdahl

Daglig Leder Samarbeidsutvikling Norge
Økonom fra BI med elektro teknisk utdannelse og 8 års erfaring med operativ service.  Har jobbet mer enn 30 års innen tjeneste, service og handel. Har jobbet både med operativ utøvelse, interne støttefunksjoner og ledelse på alle nivåer.  Etablert kjent merkevare som markedsleder ved å jobbe med standardisering og kontinuerlig forbedring basert på beste praksis innen salg, teknisk service og administrasjon.  Støtter i dag prosesser i en lang rekke virksomheter innen ulike bransjer.

Har hovedansvaret for vår Lean skoleutdanning med Forbedringslederskolen, Svart og Gul Belte. Fordi vi tror på at eierskap og stolthet skaper resultater, er det ingen som går på våre kurs uten at de forstår verdien av dette! Han har gode analytiske evner som styrker hvor og hvordan vi skal sikre læring i oppstart av prosesser.

Jens Tolås

Jens Tolås leder Offshore Projects hos KAEFER Energy. Han har 30 års erfaring innen olje og gassindustrien, da innenfor EPCIC kontrakter, V&M og nå ISO bransjen. Han har siden oppstarten av Lean i KAEFER i 2013 vært en foregangsmann i innføringen av Lean. Våre hovedområder er isolering, overflatebehandling og stillas. Jens Tolås har bidratt til at vi har innført lean på alle offshore installasjonene som vi har arbeid på, i alt 12 stk., hvorpå både HMS, leveransepresisjon, kvalitet og produktivitet har blitt kontinuerlig forbedret.

Bernt Nagell

Bernt Nagell er en kraftig motivator og beskriver den innerste hemmelighet med å lykkes i forbedringsarbeidet. Han er mannen bak eventyret Hydro Aluminiums sterke forbedrings resultater fra starten i 1996 og har videreført dette til en rekke virksomheter de siste årene.  I Hydro ble det kalt Tro På Mennesket.
Etter dette foredraget vil du sitte igjen med noen konkrete forslag som du kan ta med videre i arbeidet ditt.

Astrid Aadnøy

APPLY SØRCO – Forbedringsarbeid i EPCI kontrakter
EPCI står for Engineering, Procurement, Construction and Installation, en felles form for kontraktsavtale innen offshore-konstruksjon.
Under en EPCI-kontrakt vil entreprenøren konstruere strukturen (r), anskaffe de nødvendige materialene, gjennomføre bygging og transport og sette opp det på offshore-området.
Siden risikoen ved denne type kontrakter er betydelig, er godt forbedringsarbeid «et must».  Gjennom foredraget vil Apply Sørco fortelle hvordan de har jobbet systematisk med forbedringer, implementert disse og skaper resultater både i inneværende prosjekt og fremtidige prosjekter.  Læringen vil være betydelig for virksomheter som jobber med prosjekter i ulike størrelser.

Brian Solli

Gründerne bak DigiLEAN kommer fra IT-bransjen, og har lang erfaring med Scrum, som er IT-verdenes svar på LEAN. I godt samspill Samarbeidsutvikling og gode kunder har firmaet utviklet en digital løsning for Lean arbeid som i dag brukes av mange kunder i de fleste bransjer. Brian skal snakke om Digitalisering og Lean. Hvordan man kan ta en lean tilnærming til digitalisering og hvilke fordeler en digitalisering av lean arbeidet kan gi deg.

Johannes O. Borge

Johannes har jobbet med innføring og bruk av Lean som tankesett og helhetlig forretningsfilosofi siden 1999 i tradisjonell industri, offshore, bygg og anlegg. Han harr bred erfaring fra innføring av LEAN i offshore, næringsmiddel og bygg.
Han er nå ansatt som Forbedringsleder hos FM Strand.