Lukk

Laster Hendelser

Kontinuerlig forbedring med lean i spesialisthelse-tjenesten #2

2021

Nettbasert opplæring med webinarer, e-læringskurs og veiledning.

Finn ut mer
KURSETS MÅLSETTING

Kurset er en kombinasjon av introduksjon til anerkjent teori innen Lean, kvalitetsledelse og forbedringsarbeid. I løpet av kurset vil du kunne starte forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Du vil få verktøy til å gjøre noe med plunder og heft i arbeidshverdagen. Veiledning hjelper deg i gang med forbedringsarbeidet.

Programmet passer for ledere, mellomledere, koordinatorer og andre nøkkelpersoner, som ønsker å skape en bedre arbeidshverdag der mottoet er “Rett person på rett sted, til rett tid og i riktig mengde”.

KURSINNHOLD

E-læringskurs mellom webinarene og veiledning med inntil 4 timer i gruppe.

Webinarene
Kurset har fire webinarer. Undervisningen gir deg tips, råd og verktøy som du kan bruke til eget forbedringsarbeid. Webinarene tar opp temaer fra e-lærinskurset.

E-læringskurs
Du vil få innføring i hvordan du kan bruke Lean-verktøy i din organisasjon, og hvordan det kan bidra til å nå interne mål og imøtekomme andres forventninger. Det blir blant annet innføring i bruk av tavlemøter, som kan synliggjøre arbeid og resultater med tanke på forbedringer.

Samling 1 (webinar)
Innføring i Lean: Hva innebærer bruk av Lean for din organisasjon? Prinsippene i Lean; å se helheten, fokus på pasienter, brukere, pårørende og ansattes opplevelser av hvordan ting fungerer, forankring, involvering i pågående og nye forbedringsarbeid. Når vi våre mål?

Samling 2 (webinar)
Praktiske eksempler fra andre helseinstitusjoners forbedringsarbeid, slik at du får tips til eget innsatsområde. Innføring av tavlemøter (forbedringstavle og operativ tavle).

Samling 3 (webinar)
Innføring i ulike Lean-verktøy, som verdistrømkartlegging og systematisk problemløsning i form av A3.

Samling 4 (webinar)
Hvordan komme i gang med forbedringsarbeid i din organisasjon. Hvordan sikre involvering i arbeidet ved hjelp av teamorganisering, og coaching av alle parter i forbedringsarbeidet.

Det blir toveis dialog, gruppearbeid og hjemmearbeid basert på innholdet i kurset samt forbedringsarbeid i egen organisasjon. Det er derfor nyttig å være flere fra samme organisasjon, slik at dere starter med samme kunnskap og kan støtte hverandre i forbedringsarbeid.

EKSEMPLER PÅ RESULTATER AV FORBEDRINGSARBEID I SPESIALISTHELSETJENESTEN:

● Bedre samsvar mellom oppgaver og ressurser
● Mer optimaliserte administrative prosesser og pasientforløp
● Reduserte ventetider og ventelister
● Færre avvik
● Økt tilfredshet for pasienter, pårørende, ansatte og eksterne samarbeidspartnere
● Nedgang i ansattes sykefravær
● Redusert bruk av overtid og innleie av personell
● Mer rasjonell utnyttelse av medisinsk utstyr og bruk av behandlingsrom
● Bedre samarbeid på tvers mellom avdelinger
● Frigjort tid til kvalitetsarbeid

Påmelding

Deltakere

NavnE-postTlf