Lukk

Laster Hendelser

Lean Construction

Sola 2020

inkl. Lean Gult Belte Sertifisering

Kurset gir grunnleggende teoretisk kunnskap om Lean – spesielt hvordan dette kan anvendes i bygg- og anleggsbransjen

Finn ut mer

Bygg- og anleggsbransjen opplever daglig utfordringer som medfører tapt tid, framdrift og kostnader. Årsakene er sammensatte, bl.a. uklare roller og ansvarsforhold i bedriftene, mangel på koordinering internt og eksternt, jobber som blir avbrutt fordi de ikke er klar, osv.  Som en konsekvens, har mange tatt i bruk Lean, og fått svært gode resultater av dette gjennom bedre lønnsomhet, tilfredse medarbeidere og fornøyde kunder. Både offentlige og større private byggherrer stiller ofte krav til at leverandørene skal beherske Lean-prinsipper som en felles metode.
Kurset gir grunnleggende teoretisk kunnskap om Lean – og spesielt hvordan dette kan anvendes i bygg- og anleggsbransjen. Det legges vekt på konkrete og praktiske løsninger som er utprøvd, og trening i Lean prinsippet gjennom øvelser

Kursinnhold:

Innføring i Lean med vekt på:

 • Grunnleggende forståelse av Lean
 • Hvordan skape god flyt, organisering av roller og aktiviteter
 • Felles mål, involvering og forbedringsarbeid
 • Tydelige roller og ansvar

Metoder og verktøy som virker i praksis, samt hvordan det typisk anvendes i byggfag.

 • Hvordan anvende prinsippene
 • Daglig oppfølging og koordinering av arbeidet
 • Forbedrings- og avviks arbeid
 • Systematisk problemløsning

Effektiv planlegging og læring

 • Forstå Last Planner- prinsippet
 • Felles plan og godt samspill med andre aktører
 • Enkel planleggingsmetodikk for egne aktiviteter
 • Gode forberedelser sikrer god gjennomføring. Involverende planlegging, alle vet hva de skal gjøre
 • Daglig oppfølging av aktiviteter
 • God styring av endringer
 • Kontinuerlig læring gjennom arbeidsdagen
Kurset passer for:

Kurset passer for ledere på alle nivå, prosjektledere og tillitsmenn innen byggfag.

Ved gjennomført kurs vil du kunne støtte:

Etter kurset skal deltakerne kunne anvende Leanprinsippene i Bygg- og anleggsbransjen:

 • Oppnå god flyt med tydelige roller, ansvar og styring av leveranser internt og eksternt.
 • Praktiske løsninger og delta i prosjektsamarbeid basert på metoder innen Lean Construction.
 • Ulike nivåer i planlegging basert på «Last Planner».
 • Skape engasjement og læring.
Sertifisering

Kurset avsluttes med en 30-minutters sertifisering. Ved bestått eksamen tildeles kursdeltakeren sertifiseringen Lean Gult Belte.

OPpmøte:

Dag 1: kl. 09:00- 16:00
Dag 2. kl. 08:00-15:00

Materiell:

Samarbeidsutvikling har miljøfokus.  Materiell gjøres derfor tilgjengelig digitalt i forkant av kurset. Kan leveres på papir på forespørsel.

Påmelding

Pris: 7900

Deltakere

NavnE-postTlf