Lukk

Laster Hendelser

LEAN i kommunal og offentlig forvaltning #3

2021

Intensivt nettkurs over 4 samlinger, med fokusert forbedringsarbeid inn mot egen organisasjon

Finn ut mer
Du opplever

Et praktisk leder treningsprogram for ledere, mellomledere, koordinatorer og andre nøkkelpersoner for å kunne lykkes med en trinnvis Lean Transformasjon.
Hvordan kan Lean som metode gi bedre tjenester for knappe ressurser
Lær hvordan våre daglige utfordringer utløser sekundære behov, og hvordan de påvirker hverdagen vår
Lær mer om de kritiske oppgaver og prosesser knyttet til forbedringsledelse.
Dette kurset gir deg dypere innsikt i Lean metodikken. Hvordan du som leder kan lede og koordinere forbedringsarbeidet i eget tjenesteområde

Kursinnhold.

Samling 1
Innføring i Lean: Hva innebærer innføring av Lean for din organisasjon? Prinsippene i Lean. Helhet, kundeverdi, forankring, involvering og forsterke pågående forbedringsarbeid.
Hva hindrer oss fra å nå våre mål (våre tap) av dette.

Samling 2
Praktiske eksempler fra andre organisasjoner virksomheter. Innføring i tavlemøter. Vi ser hvordan andre organisasjoner og virksomheter har brukt Lean som metode for å skape resultater. Hvordan synliggjøre arbeid og resultater på tavler (forbedringstavle og operativ tavle).

Samling 3
Innføring i ulike Lean verktøy. Vi ser på de mest vanlige verktøyene som brukes i kommuner og offentlig og hvordan de brukes for å skape forbedring.
Hovedfokus på verdistrømskartlegging (VSM) og systematisk problemløsning (A3).

Samling 4
Hvordan komme i gang i din organisasjon.Hvordan sikre involveringen i arbeidet ved hjelp av team organisering og coaching som kreves fra alle parter i forbedringsarbeidet.

Toveis dialog, gruppearbeid og hjemmearbeid basert på innhold i kurset og pågående forbedringsarbeid i egen organisasjon

Eksempler på resultat av forbedringsarbeid i kommune:
  • Økt involvering gir lavere sykefravær
  • Redusert overforbruk av materiell og ressurser
  • Bedre kvalitet gir mindre feil og mindre dobbeltarbeid
  • Bedre kvalitet på tjenester som går på tvers av enheter
  • Redusert kostnader på overliggerdøgn
  • Redusert vikarbruk og overtidsbruk
  • Reduserte ventelister
  • Redusert tid i møter og rapporter
  • Frigjøre tid til kvalitetsriktig arbeid for brukere og innbyggere

 

Påmelding

Deltakere

NavnE-postTlf