Lukk

Om oss

Om oss

Samarbeidsutvikling er et konsulent selskap med senior erfaring innen TPM og Lean. Vårt kjennetegn er at vi vektlegger arbeid med menneskene i din virksomhet. Vi mener at ved å involvere alle i forbedring av egen arbeidssituasjon, får vi endringene som styrker konkurransekraft og tjenestekvalitet for bedrifter og virksomheter​
Vi tilpasser vår bedriftsrådgivning, våre kurs og konferanser til ditt behov​.

Gjennom 30 års erfaring ser vi at det er ved involvering i forbedring av egen arbeidssituasjon, kombinert med tydelig ledelsesforankring at de store endringene skapes. Vi må begynne å lære av forbedringene våre, men også av feilene vi gjør. Vi må i større grad etterspørre hvorfor resultatet ble som det ble. ​

Hvorfor velge Samarbeidsutvikling:​

Våre bedriftsrådgivere har alle lang erfaring fra ulike virksomheter og støtter og coacher kunder i endringsprosessen. Vi har lang erfaring fra offentlig- og private virksomheter, og arbeider hovedsakelig på Vestlandet og i Agder. Vi jobber med kommune og helse, offshore og landbasert industri samt forskning. Vi har løst utfordringer knyttet til tjeneste og produkt kvalitet, utnyttelse av maskiner og bedring av gjennomløpstid. Her bruker vi LEAN (flyt) og TPM (maskin og prosess) som hovedfokus. Uansett vil mennesket og hver enkelt ansatt sitt eierskap og stolthet til oppgavene og resultatet være i fokus​.

Ved å etterleve vår visjon utøver vi vårt samfunnsansvar: «Sammen med vår kunder gjør vi Norge bedre»

Medarbeidere

Tom Ivar Omdahl

Daglig leder

Telefon: 52737333

Økonom fra BI med elektro teknisk utdannelse og 8 års erfaring med operativ service. Har jobbet mer enn 30 års innen tjeneste, service og handel. Har jobbet både med operativ utøvelse, interne støttefunksjoner og ledelse på alle nivåer.  Etablert kjent merkevare som markedsleder ved å jobbe med standardisering og kontinuerlig forbedring basert på beste praksis innen salg, teknisk service og administrasjon.  Støtter i dag prosesser i en lang rekke virksomheter innen ulike bransjer.  Er ansvarlig for Samarbeidsutvikling sine kurs konsept.

Hans Monsen

Bedriftsrådgiver

Hans er utdannet sivilingeniør, og har lang praktisk industrierfaring fra stillinger som vedlikeholdssjef, teknisk sjef, produksjonssjef og daglig leder. Han har også lang erfaring som ledende konsulent og forsker, samt undervisning på UiS. Hans har bransjeerfaring fra olje og gass, IKT, Næringsmiddel, produserende industri og prosess, samt handel, service og serveringssteder. Han har også lang erfaring med prosjektledelse fra bl.a. IRIS, Statoil og IBM – både industrielle investeringsprosjekter samt ulike forbedringsprosjekter med bl.a. innføring av Lean.

Bernt Nagell

Bedriftsrådgiver

Bernt Nagell er en av hovedarkitektene bak den Lean-tilnærming som anvendes i Norge i dag, utviklet i Hydro Aluminium på Karmøy i årene 1996-2006.

Han har vært øverste ansvarlig for Lean-utviklingen i Hydro Aluminium over 12 år og har et betydelig menneskelig fokus.

Bernt har i en årrekke vært blant de mest anerkjente foredragsholdere omkring TPM-Lean og har stort sett høstet evaluering mellom 5.5 og 6.0 på skala fra 1-6.

Kåre Pedersen

Bedriftsrådgiver

Telefon: 40006640

Kåre er utdannet petroleumsingeniør og bedriftsøkonom. Hans arbeidserfaring stammer helt og holdent fra olje- og gassindustrien. Han har vært med på alle opp- og nedturene i bransjen gjennom de siste 30 årene, og har lært hvor viktig det er at organisasjoner driver med systematisk forbedringsarbeid slik at de blir tilstrekkelig robuste til å stå oppreist gjennom disse markedssvingningene. Kåre har vært operasjonssjef, prosjektleder, daglig leder, samt salgs- og markedsføringssjef for en rekke selskaper. Han ble introdusert for Lean i 2015 og har siden jobbet med Lean både gjennom sitt eget foretak og nå i Samarbeidsutvikling. Kåre har som oppgave å introdusere og bevisstgjøre organisasjoner i forhold til Lean prinsippene, i tillegg til at han jobber med prosessforbedringer hos våre kunder.

Jan Hansen

Bedriftsrådgiver

Industri erfaring fra Norsk Hydro i perioden 1980 til 2005 .  Deltok i implementeringen av TPM og omstilling i Trådstøperiet fra «top down ledelse» til en flat organisasjon med Team og roller.  I perioden fra 1997 til 2005 hadde jeg Bernt Nagel som coach i Lean arbeidet.  Jobbet med ledelsens rolle ved innføring av produksjonssystemet AMPS (aluminium metal production system) og videreutvikling av Lean som ledelsesfilosofi.

I perioden etter 2005 har jeg jobbet som bedriftsrådgiver basert på Lean metoden i oljeservice og maritim næring, næringsmiddel innen oppdrett og for produksjon, mekaniske industri, arbeidsmarkedsbedrifter, resirkulering av skap/avfall etc.

Har drevet egen bedrift i ca 20 år.

Rolf Røed Enoksen

Bedriftsrådgiver

Telefon: 98286030

Gründer av Samarbeidsutvikling Norge AS og Synergia Advisors AS.

Rolf Røed Enoksen er en av landets ledende kjennere og kompetansepersoner innen Lean Ledelse med 30 års fartsttid innen lederutvikling og 20 år innen Lean-utvikling.  Rolf har vært med-premissgiver og med-ansvarlig for oppstart og design av Lean-prosesser i en lang rekke konserner og enkeltbedrifter i Norge; Hydro Aluminium, Fibo Trespo, Aker Solutions, Statoil Kårstø, Tine, Gilde, Kavli, Rieber & Sønn, Skretting, Rogaland & Agder Felleskjøp, Oceaneering, Weatherford Norge, Comrod, Øglænd System, Apply Leirvik, FM Gruppen, etc.

Rolf er meget sterk på den menneskelige biten i Lean og har betydelig erfaring innen motivasjon, teamutvikling, typologi, konfliktløsning,  og ikke minst etablering av sterke team med stor forskjellighet i personlighet som basis. Rolf er også sterk på salg og salgsprosesser og har i 20 år gjennomført skole (over 6 mnd.) : Bli Profesjonell i Offensivt Salg. (Business til Business).

Per Steinar Monsen

Bedriftsrådgiver

Telefon: 95186768

Per Steinar har betydelig erfaring innen motivasjon, ledelse og inspirasjon av ledelse og medarbeidere.
Han har jobbet suksessfullt med å få mennesker til å ta tak i eget ståsted og sette seg egne mål for arbeid og karriere utvikling.

Han har også spisskompetanse på MBTI (Myers Briggs Type Indicator) og JTI (Jungs Type Indikator),
og har i en årrekke gitt inspirasjon og bidratt til sterkere funksjonalitet ved utvikling av ledere og team.

Per Steinar har lang erfaring innen Lean og ledelsesprosesser.

Mary Berg

Markedskonsulent

Telefon: 45414275

Mary har bred utdannelse innen salg og markedsføring. Hun har lang erfaring blant annet med å lede salgsgrupper med opptil 400 personer og 40 ledere på topp nivå i Norden. Mary betjener markedet med tilbud om møter, kurs, seminarer og konferanser over hele landet, og ser og evner DITT behov for mer kompetanse.

Lise Mari Tvedt Langkås

Markedskoordinator

Telefon: 97744842

Lise Mari er utdannet kokk og næringsmiddelteknikker. Har solid erfaring fra stort catering firma som prosjektansvarlig. Hun sitter på administrative oppgaver, regnskap, markedsføring og koordinerer kurs og konferanser.

 

Bjarne Berg Wig

Telefon: 4741680737

Bjarne Berg Wig har vært en nestor innen forbedringsledelse og Lean i Norge gjennom tre tiår. Han startet utvikling av forbedringsledelse i Norsk Hydro på

Herøya fra 1990 og var ledende i utvikling av kvalitetsledelse faget i Norge. Han tok videreutdanning ved Juran Institute i USA og tilpasset dette til norske forhold
og Den Norske arbeidslivsmodellen. I 1994 utga han læreboka «Kvalitetsforbedring som håndverk» (seinere oversatt til engelsk Quality Improvement as a Chraft).

I 2000 utga han «Det uslåelige Arbeidslaget» om selsvtyrte team og i 2004 «Det er Ledelse, kvaliyetsledelse for det 21.århundret»
(i samarrbeid med Høgskolen i Bergen). I 2012 kom den første norske læreboka “Lean, ledelse for lærende organisasjoner” (Gyldendal akademisk) som Samarbeidsutvikling bruker i Forbedringsledrskolen.

Bjarne Berg Wig har vært samarbeidspartner med SUN gjennom flere pr. Sammen har vi utviklet innholdet i Forbedringslederskolen, sammen utviklet vi «Lean Speilet» og andre verktøy for opplæring innen Lean ledelse.

I dag samarbeiuder vi om et program for toppledere for utvikling av sterkere forbedringskultur. Bjarne blir en av hovedtalerne ved årets lean konferanse 7.-8.september Stavanger.