Lukk

Tjenester

Vi er et team av voksne rådgivere som med vår lange bruk av Lean som ledelsesfilosofi kan skreddersy det din organisasjon trenger for å bedre konkurranseevnen.

Privat eller offentlig, liten eller stor, vi har erfaringen du trenger!

Bedriftsrådgiver
Vi bidrar til å styrke din organisasjons konkurranseevne ved å hjelpe deg med å forbedre din kultur. Dette gjør vi ved å involvere alle medarbeidere i å forbedre egen arbeidssituasjon.

Gjennom Lean prinsipper med oppmerksomhet rundt Langsiktighet / Prosessforbedring / Menneskefokus og Systematisk problemløsning jobber vi sammen med deg mot bedre resultater.

Konferanser og Kurs
Konferanser og nettverkstreff er en viktig kilde til læring og fornying. Vi bruker anerkjente foredragsholdere med fokus på nettopp læring og kvalitet.

Alle våre kurs gir både faglig kunnskap om Lean og praktisk trening. Etter endt kurs, skal deltakeren kunne anvende kunnskapen i egen bedrift.

Standardkurs: Dekker nivåene fra nybegynnere til erfarne forbedringsledere.

Spesialiserte kurs: Fokuserer på bransje eller fag og er basert på interaktiv læring med simulering.

TPM Lean Brukernettverk
Brukernettverket tilbyr ulike aktiviteter og tilrettelegger for at vi sammen skal knytte relasjoner og utveksle nyttige erfaringer. Gode priser på konferanser, kurs og nettverkstreff.

DigiLean Tools
Dette digitale verktøyet hjelper deg og dine medarbeidere med å organisere Leanarbeidet. Det gjør det også enklere for dine teammedlemmer å arbeide sammen på forskjellige lokasjoner.

Jungiansk Type Index
Vi gjør Norge bedre sammen med våre kunder ved å realisere det menneskelige potensialet. Vi jobber blant annet med kultur, holdninger og verdigrunnlag. En av metodene vi bruker i dette arbeidet er “Jungiansk Type Index”. Her kartlegger vi preferanser og personlighet, lærestil, om de ønsker å jobbe i team / eller selvstendig, utforsker, eller hos de ansatte.