Lukk

TPM-Lean Priser

Årets TPM-Lean Prisvinner 2018

Equinor Kårstø har i løpet av 3 år bygget opp en forbilledlig forbedringskultur med sterk involvering av alle medarbeidere. Landanlegget har øket sin produksjonskapasitet på 10%. Reduksjonen på driftskostnadene er på 30 % – dette uten oppsigelser i bedriften. Det er i tillegg gjennomført et betydelig antall større og mindre viktige forbedringer. Kostnaden pr. produsert enhet er redusert med 40%. Konkuransekraft og konkurranseposisjon er vesentlig forsterket.

Årets ProduktivitetsprisvinNer 2018 FM Strand AS Bergen

FM Strand har siden 2015 øket sin konkurransekraft betydelig, doblet produktiviteten, redusert feil og mangler i byggeprosjekter til et absolutt minimum. Etablert en sterk og forbilledlig forbedringskultur.

Årets Inspirasjonspris vinner 2018 Nofima AS Sunndalsøra

Nofima ha utviklet seg til å bli en
forsøksstasjon helt i verdenstoppen
i perioden fra 2016 til 2018. Har utviklet sterkt arbeidsmiljø, sterk produktivitet, arbeidsflyt,
presisjon, kvalitet og økonomi.

Årets Inspirasjonsprisvinner 2018 KAEFER Energy AS

Kaefer Energy AS er blitt et stort
forbilde i leverandørindustrien til
olje og gass med sine sterke
resultater etter innføring av Lean. De har nær doblet sin markedsandel i Norge og økt omsetningen med over 60 de 2014-18. Samtidig har de hatt godt overskudd i samme perioden.

Vi ser at Lean pris vinnere:

 • blir forbilder opplever positiv oppmerksomhet fra kunder
 • leverandører og samarbeidspartnere, pga. media dekning
 • motiverer til å løfte forbedringsarbeidet videre!

Lean Priser som skal deles ut er:

Årets Lean Pris

 • Hele bedriften «styres» etter de grunnleggende Lean prinsipper, så vel på strategisk som på det verdibaserte nivå.
 • Konkurransekraft er forsterket markant
 • Produktivitet, presisjon og kvalitet er betydelig styrket
 • Stort eierskap til forbedringsprosessen i hele organisasjonen med stor motivasjon og høy trivsel
 • Fokus på HMS, lavt sykefravær og høy grad av kompetanseutvikling.

Årets Inspirasjons Pris

 • Kan gå til en bedrift eller en person
 • Spredning intern og høy effekt av dette
  Inspirasjon til andre avdelinger og/eller virksomheter
 • Får media oppmerksomhet hvor virksomhetens » Lean arbeid» er synlig

Årets Produktivitets Pris 

 • Kan gå til en gruppe, en avdeling, eller en bedrift
 • Økt produktivitet
 • OEE utvikling i særklasse
 • Betydelig volumøkning uten kostnadsøkning.

Har du spørsmål, kontakt:
Tom Ivar Omdahl
982 08 150
tom.ivar@samarbeidsutvikling.no